Szkolenia

Ludzie w kamizelkach odblaskowich i kaskach

Oferujemy szkolenia z zakresu BHP, ochrony przeciwpożarowej oraz pierwszej pomocy. Pracodawcy są zobowiązani zapewnić pracownikom wstępne i okresowe kursy, które przybliżą im informacje dotyczące bezpieczeństwa pracy. Zajęcia prowadzone są przez fachowców posiadających odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. Staramy się przybliżyć kursantom wszelkie możliwe sytuacje, które mają wpływ na ich bezpieczeństwo w trakcie wykonywania obowiązków służbowych. Prowadzimy również szkolenia dla pracodawców, obejmujące swoim zakresem stworzenie stanowisk niezagrażających zdrowiu i życiu zatrudnionych osób.

Szkolenia przeciwpożarowe

Organizujemy szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Nasze zajęcia obejmują informacje dotyczące odpowiedniego przygotowania obiektów przeznaczonych do prowadzenia działalności. Przygotowujemy użytkowników do właściwego zachowania się podczas zagrożenia pożarowego. Zajmujemy się również udzielaniem informacji o poprawnym zachowaniu podczas wykonywania obowiązków, aby nie narazić współpracowników na prawdopodobieństwo wystąpienia pożarów.

Szkolenia z pierwszej pomocy

Zagrożenie życia może nastąpić w każdym miejscu, w pracy również, dlatego przeprowadzamy szkolenia z pierwszej pomocy medycznej. Wiadomo, jak ważne są odpowiednie zachowania, aby uratować komuś zdrowie lub życie, w związku z tym każdy pracodawca, powinien zadbać o odpowiednie dokształcenie pracowników. Właściwe zachowania mogą mieć wpływ na życie współpracowników, a nabycie odpowiednich umiejętności może się przydać w każdej sytuacji.

Kursy BHP dla pracowników i pracodawców

Oferujemy szkolenia BHP przeznaczone dla pracowników i pracodawców. Organizujemy również kursy pierwszej pomocy medycznej.

Konserwacja urządzeń transportu bliskiego

Oferujemy swoją pomoc i doradztwo w konserwacji urządzeń transportu bliskiego. Dysponujmy nowoczesnym sprzętem ułatwiającym pracę. Zajmujemy się kontrolą: suwnic, wyciągarek orz wózków jezdniowych. Ponadto realizujemy zlecenia na sprawdzenie zawiesi, używanych w tych urządzeniach.

Doradztwo w sprawie legalności zatrudniania cudzoziemców

Coraz więcej cudzoziemców znajduje zatrudnienie w Polsce. Pomagamy pracodawcom przebrnąć przez procedury związane z legalnym przyjęciem do pracy osób spoza kraju. Mamy odpowiednie przygotowanie i na bieżąco śledzimy przepisy.