Obsługa BHP

Zapinanie zaczepu na człowieku

Zajmujemy się kompleksową obsługą BHP przedsiębiorstw. Oferujemy doradztwo i wsparcie na każdym etapie prowadzenia działalności. Nasza oferta obejmuje:

 • prowadzenie dokumentacji,
 • opracowanie i ocena ryzyka zawodowego dla stanowisk,
 • prowadzenie dokumentacji związanej z wypadkami przy pracy,
 • analizowanie zagrożeń w firmie,
 • monitoring warunków pracy oraz zasad przestrzegania BHP,
 • realizacja zaleceń pokontrolnych PIP.

Usługi dodatkowe

Ponadto zajmujemy się również:

 • kontrolą i konserwacją urządzeń transportu bliskiego,
 • opracowywaniem DTR,
 • przygotowywaniem dokumentacji dotyczącej ochrony przeciwpożarowej,
 • wdrażaniem i przygotowywaniem dokumentacji HACCP,
 • wprowadzaniem i dokumentowaniem systemów DDD,
 • obsługę kadrową dotyczącą legalnego zatrudniania cudzoziemców.

Współpraca

Oferujemy jednorazowe usługi BHP lub stałą współpracę obejmującą kompleksowe działania, mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa w firmie. Korzystanie z naszej obsługi gwarantuje staranne dopełnienie wszelkich obowiązków związanych z BHP, ciążących na pracodawcy. Jesteśmy wszechstronnie przygotowani do realizowania wymagań dotyczących audytu BHP w firmie.